Chủ đề 16: Phép cộng và phép trừ phân số

Bình chọn:
3.9 trên 33 phiếu
Hoạt động 1 trang 34 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Buổi trưa Minh đã ăn

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 34 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Thực hiện phép cộng các phân số sau :

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 34 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Em hãy điền kết quả vào ô trống :

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 35 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập 1. Không dùng máy tính bỏ túi, em hãy cộng các phân số sau :

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 35 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hạnh đã dùng

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập An và Bình cùng thực hiện phép tính

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 trang 37 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trong vở bài tập của Minh có các bài làm như sau :

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 37 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính nhanh :

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 37 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Em hãy tính và so sánh kết quả:

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 37 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Thực hiện phép cộng :

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 38 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm số đối của các số :

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 38 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Em hãy cho biết thế nào là hai số đối nhau.

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 38 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cửa hàng bán hải sản của mẹ Hải bình quân mỗi ngày bán được

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 38 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm và so sánh

Xem lời giải

Bạn nào đúng 3 trang 39 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Thúy và Hoa cùng thực hiện phép tính

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 39 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập 1. Không dùng máy tính, hãy thực hiện các phép tính sau :

Xem lời giải

Thử tài bạn 6 trang 39 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Em hãy điền số thích hợp vào chỗ trốn để hoàn thành phép tính :

Xem lời giải

Bài 1 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Thực hiện phép tính (rút gọn kết quả nếu có thể) :

Xem lời giải

Bài 2 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính các tổng (hiệu) dưới đây sau khi đã rút gọn phân số :

Xem lời giải

Bài 3 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất