Bạn nào đúng 1 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập An và Bình cùng thực hiện phép tính

Đề bài

An và Bình cùng thực hiện phép tính: \({{ - 3} \over 4} + {5 \over { - 6}}\)

Bài giải của An \({{ - 3} \over 4} + {5 \over { - 6}} = {{ - 9} \over {12}} + {{ - 10} \over {12}} = {{ - 19} \over {12}}\)

Bài giải của Bình \({{ - 3} \over 4} + {5 \over { - 6}} = {{ - 9} \over {12}} + {{10} \over {12}} = {1 \over { - 12}}\)

Theo em, bạn An hay bạn Bình làm đúng.

Lời giải chi tiết

An làm đúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí