Thử tài bạn 6 trang 39 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Em hãy điền số thích hợp vào chỗ trốn để hoàn thành phép tính :

Đề bài

Em hãy điền số thích hợp vào chỗ trốn để hoàn thành phép tính :

\({2 \over 9} + {5 \over { - 12}} - {{ - 3} \over 4} = {2 \over 9} + {{ - 5} \over {12}} + {3 \over 4} = {{2.4} \over {36}} + {{\left( { - 5} \right) \cdot ...} \over {36}} + {{3 \cdot ...} \over {36}} = {{8 - ... + ...} \over {36}} = {{20} \over {36}} = {{...} \over {...}}\).

Lời giải chi tiết

\({2 \over 9} + {5 \over { - 12}} - {{ - 3} \over 4} = {2 \over 9} + {{ - 5} \over {12}} + {3 \over 4} = {{2.4} \over {36}} + {{( - 5).3} \over {36}} + {{3.9} \over {36}} = {{8 - 15 + 17} \over {36}} = {{20} \over {36}} = {5 \over 9}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí