Bài 2 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

Giải bài tập Tính các tổng (hiệu) dưới đây sau khi đã rút gọn phân số :

Đề bài

Tính các tổng (hiệu) dưới đây sau khi đã rút gọn phân số :

  a) \({9 \over {36}} + {7 \over { - 21}}\) ;          b) \({{ - 5} \over {35}} + {6 \over {42}}\) ;

  c) \({{ - 18} \over {24}} - {{15} \over {21}}\) ;          d) \({{ - 15} \over {18}} - {{21} \over {35}}\) ;

e) \({4 \over { - 20}} + {{14} \over { - 21}}\) ;         f) \({{18} \over { - 30}} - {8 \over {28}}\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){9 \over {36}} + {7 \over { - 21}} = {1 \over 4} + {{ - 1} \over 3} = {3 \over {12}} + {{ - 4} \over {12}} = {{3 - 4} \over {12}} = {{ - 1} \over {12}}  \cr  & b){{ - 5} \over {35}} + {6 \over {42}} = {{ - 1} \over 7} + {1 \over 7} = {{ - 1 + 1} \over 7} = {0 \over 7} = 0  \cr  & c){{ - 18} \over {24}} - {{15} \over {21}} = {{ - 3} \over 4} - {5 \over 7} = {{ - 21} \over {28}} - {{20} \over {28}} = {{ - 41} \over {28}}  \cr  & d){{ - 15} \over {18}} - {{ - 21} \over {35}} = {{ - 5} \over 6} - {{ - 3} \over 5} = {{ - 25} \over {30}} - {{ - 18} \over {30}} = {{ - 7} \over {30}}  \cr  & e){4 \over { - 20}} + {{14} \over { - 21}} = {{ - 1} \over 5} + {{ - 2} \over 3} = {{ - 3} \over {15}} + {{ - 10} \over {15}} = {{ - 13} \over {15}}  \cr  & h){{18} \over { - 30}} - {8 \over {28}} = {{ - 3} \over 5} - {2 \over 7} = {{ - 21} \over {35}} - {{10} \over {35}} = {{ - 31} \over {35}} \cr} \)

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay