Bài 14 trang 41 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài tập Tính giá trị của biểu thức :

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức :

a) \(x + y - z\);                              

b) \(x - y + z\) ;

c) \(x - y - z\).

 Với :     \(x = {3 \over 4};y = {{ - 1} \over 3};z = {1 \over 8}\).

Lời giải chi tiết

a)Thay \(x = {3 \over 4};y = {{ - 1} \over 3};z = {1 \over 8}\)  vào biểu thức: x + y - z

Ta được: \({3 \over 4} + {{ - 1} \over 3} - {1 \over 8} = {{18} \over {24}} + {{ - 8} \over {24}} - {3 \over {24}} = {{18 + ( - 8) - 3} \over {24}} = {7 \over {24}}\)

b) Thay \(x = {3 \over 4};y = {{ - 1} \over 3};z = {1 \over 8}\)  vào biểu thức: x - y + z

Ta được: \({3 \over 4} - {{ - 1} \over 3} + {1 \over 8} = {{18} \over {24}} - {{ - 8} \over {24}} + {3 \over {24}} = {{18 - ( - 8) + 3} \over {24}} = {{29} \over {24}}\)

c) Thay \(x = {3 \over 4};y = {{ - 1} \over 3};z = {1 \over 8}\)  vào biểu thức: x - y - z

Ta được: \({3 \over 4} - {{ - 1} \over 3} - {1 \over 8} = {{18} \over {24}} - {{ - 8} \over {24}} - {3 \over {24}} = {{18 - ( - 8) - 3} \over {24}} = {{23} \over {24}}.\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 16: Phép cộng và phép trừ phân số

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu