Bài 4 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống :

a) \({1 \over {...}} + {1 \over {...}} + {1 \over {...}} = {1 \over 9}\) ;

b) \({1 \over {12}} + ... = {{ - 3} \over 4}\) ;

c) \({1 \over 5} - ... = {1 \over {30}}\) ;

\(d){{ - 4} \over {17}} - ... = 0\)

e) \(... - {2 \over 5} = {{ - 1} \over 4}\).

Lời giải chi tiết

\(a){1 \over 3} + {1 \over { - 3}} + {1 \over 9} = {1 \over 9}\)

\(b){1 \over {12}} + ... = {{ - 3} \over 4}... = {{ - 3} \over 4} - {1 \over {12}} = {{ - 3} \over 4} + \left( {{{ - 1} \over {12}}} \right) = {{ - 9} \over {12}} + {{ - 1} \over {12}} = {{ - 10} \over {12}}.\)

Vậy \({1 \over {12}} + {{ - 5} \over 6} = {{ - 3} \over 4}.\)

\(c){1 \over 5} - ... = {1 \over {30}}... = {1 \over 5} - {1 \over {30}} = {6 \over {30}} - {1 \over {30}} = {5 \over {30}} = {1 \over 6}.\)

Vậy \({1 \over 5} - {1 \over 6} = {1 \over {30}}.\)

\(d){{ - 4} \over {17}} - ... = 0... = {{ - 4} \over {17}} - 0 = {{ - 4} \over {17}}.\)

Vậy \({{ - 4} \over {17}} - {{ - 4} \over {17}} = 0.\)

\(e)... - {2 \over 5} = {{ - 1} \over 4}... = {{ - 1} \over 4} + {2 \over 5} = {{ - 5} \over {20}} + {8 \over {20}} = {3 \over {20}}.\)

Vậy \({3 \over {20}} - {2 \over 5} = {{ - 1} \over 4}.\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 16: Phép cộng và phép trừ phân số

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu