Bài 5 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Tìm x, biết :

Đề bài

Tìm x, biết :

a) \(x = {{ - 1} \over 3} + {5 \over 6}\) ;

b) \(x + {4 \over 5} = {3 \over {10}}\) ;

c) \(x - {3 \over 4} = {1 \over 2}\) ;

d) \({{ - 5} \over 6} - x = {7 \over {12}} + {{ - 1} \over 2}\) ;

e) \({4 \over 7} - \left( { - x} \right) = {{ - 1} \over {14}}\).

Lời giải chi tiết

\(a)x = {{ - 1} \over 3} + {5 \over 6} = {{ - 2} \over 6} + {5 \over 6} = {3 \over 6} = {1 \over 2}.\)  Vậy \(x = {1 \over 2}.\)

\(\eqalign{  & b)x + {4 \over 5} = {3 \over {10}} \Rightarrow x = {3 \over {10}} - {4 \over 5} = {3 \over {10}} - {8 \over {10}} = {{ - 5} \over {10}} = {{ - 1} \over 2}.  \cr  & c)x - {3 \over 4} = {1 \over 2} \Rightarrow x = {1 \over 2} + {3 \over 4} = {2 \over 4} + {3 \over 4} = {5 \over 4}.  \cr  & d){{ - 5} \over 6} - x = {7 \over {12}} + {{ - 1} \over 2} \Rightarrow  - x = {7 \over {12}} + {{ - 1} \over 2} + {5 \over 6} = {7 \over {12}} + {{ - 6} \over {12}} + {{10} \over {12}} = {{7 - 6 + 10} \over {12}} = {{11} \over {12}} \Rightarrow x = {{ - 11} \over {12}}.  \cr  & e){4 \over 7} - ( - x) = {{ - 1} \over {14}} \Rightarrow  - ( - x) = {{ - 1} \over {14}} - {4 \over 7} = {{ - 1} \over {14}} - {8 \over {14}} = {{ - 1 - 8} \over {14}} = {{ - 9} \over {14}} \Rightarrow x = {{ - 9} \over {14}}. \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài