Hoạt động 3 trang 88 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Ở hình 2, nối M với N, nối M với P. Đoạn MN có cắt a không ? Đoạn thẳng MP có cắt a không ?

Đề bài

 

Ở hình 2, nối M với N, nối M với P. Đoạn MN có cắt a không ? Đoạn thẳng MP có cắt a không ?

Có nhận xét gì về hai điểm cùng phía và khác phía đối với đường thẳng ?

Lời giải chi tiết

Ở hình 2 đoạn thẳng MN không cắt đường thẳng, đoạn thẳng MP cắt đường thẳng a.

Hai điểm M, N nằm trên cùng nửa mặt phẳng bời a; hai điểm này nằm cùng phía đối với đường thẳng a.

Hai điểm M, P (hoặc hai điểm N, P) không nằm trên cùng nửa mặt phẳng bờ a, hai điểm này nằm khác phía đối với đường thẳng a.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 1. Nửa mặt phẳng

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu