Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 10 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 10 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính và so sánh :

Xem chi tiết
Bài 11 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 11 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính bằng hai cách :

Xem chi tiết
Bài 12 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 12 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết các số sau dưới dạng tổng các lũy thừa của 10 :

Xem chi tiết
Bài 13 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 13 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem chi tiết
Bài 14 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 14 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tính :

Xem chi tiết
Bài 15 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 15 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết rằng

Xem chi tiết
Bài 1 trang 52 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 1 trang 52 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết mỗi tích, mỗi thương các lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 52 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 2 trang 52 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập So sánh các lũy thừa sau đây :

Xem chi tiết
Bài 3 trang 52 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 3 trang 52 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết cách tích sau đây dưới dạng lũy thừa của một số.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 52 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 4 trang 52 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm x :

Xem chi tiết
Bài 5 trang 52 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 5 trang 52 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Số chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên (ví dụ : 0, 1, 4, 9, 16, …). Một tổng sau đây có phải là số chính phương hay không ?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 52 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 6 trang 52 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính cách lũy thừa sau và nêu nhận xét tổng quát.

Xem chi tiết
Bài 7* trang 52 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 7* trang 52 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Em hãy tính xem nhà vua phải cần bao nhiêu hạt lúa để thưởng cho người phát minh ra môn Cờ vua theo yêu cầu sau :

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay