Bài 10 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tính và so sánh :

Đề bài

Tính và so sánh :

a) \({2^3}\) và \({3^2}\) ;                              b) \({2^4}\) và \({4^2}\) ;

c) \({2^5}\) và \({5^2}\) ;                              d) \({3^4}\) và \({4^3}\).

Lời giải chi tiết

a) 23 = 2.2.2 = 8 và 32 = 3.3 = 9. Mà 8 < 9. Nên 23 < 32

b) 24 = 2.2.2.2 = 16 và 42 = 4.4 = 16. Mà 16 = 16. Nên 24 = 42

c) Ta có 25 = 2.2.2.2.2 = 32

và 52 = 5.5 = 25. Mà 32 > 25. Nên 25 > 52

d) Ta có 34 = 3.3.3.3 = 81

và 43 = 4.4.4 = 64. Mà 81 > 64.

Nên 34 > 43

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 5 : Lũy thừa