Bài 6 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa :

Đề bài

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa :

a) \({3^3}{.3^4}\) ;                     b) \({5^7}{.5^9}\) ;

c) \({10^2}{.10^3}{.10^5}\);           d) \({a^2}.{a^8}.{a^5}\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\;{3^3}{.3^4} = {3^{3 + 4}} = {3^7}  \cr  & b)\;{5^7}{.5^9} = {5^{7 + 9}} = {5^{16}}  \cr  & c)\;{10^2}{.10^3}{.10^5} = {10^{2 + 3 + 5}} = {10^{10}}  \cr  & d)\;{a^2}.{a^8}.{a^5} = {a^{2 + 8 + 5}} = {a^{15}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 5 : Lũy thừa