Bài 8 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 ? ( Chú ý có những số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa)

Đề bài

Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 ? ( Chú ý có những số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa)

 8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100, 125.

Lời giải chi tiết

Trong các số đã cho các số là lũy thừa của số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 là 8, 16, 27, 64, 81, 100, 125

Ta có:

\(\eqalign{  & 8 = {2^3};16 = {2^4} = {4^2};27 = {3^3}  \cr  & 64 = {2^6} = {4^3} = {8^2};81 = {3^4} = {9^2}  \cr  & 100 = {10^2};125 = {5^3} \cr} \)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 5 : Lũy thừa