Bài 11 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Đề bài

Tính bằng hai cách :

Cách 1 : Tính số bị chia, tính số chia rồi tính thương.

Cách 2 : Chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả.

a) \({2^{10}}:{2^8}\) ;                                b) \({4^6}:{4^3}\) ;

c) \({5^5}:{5^3}\) ;                                  d) \({6^4}:{6^4}\).

Lời giải chi tiết

a) Cách 1: \({2^{10}}:{2^8} = 1024:256 = 4\)

Cách 2: \({2^{10}}:{2^8} = {2^{10 - 8}} = {2^2} = 4\)

b) Cách 1: \({4^6}:{4^3} = 4096:64 = 64\)

Cách 2: \({4^6}:{4^3} = {4^{6 - 3}} = {4^3} = 64\)

c) Cách 1: \({5^5}:{5^3} = 3125:125 = 25\)

Cách 2: \({5^5}:{5^3} = {5^{5 - 3}} = {5^2} = 25\)

d) Cách 1: \({6^4}:{6^4} = 1296:1296 = 1\)

Cách 2: \({6^4}:{6^4} = {6^{4 - 4}} = {6^0} = 1\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.