Bài 7 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Viết các kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa :

Đề bài

Viết các kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa :

 a) \({3^8}:{3^5}\)

 b) \({17^{12}}:{17^7}\)

 c) \({10^8}:{10^2}\)

 d) \({a^7}:a\left( {a \ne 0} \right)\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\;{3^8}:{3^5} = {3^{8 - 5}} = {3^3}  \cr  & b)\;{17^{12}}:{17^7} = {17^{12 - 7}} = {17^5}  \cr  & c)\;{10^8}:{10^2} = {10^{8 - 2}} = {10^6}  \cr  & d)\;{a^7}:a = {a^{7 - 1}} = {a^6} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí