Thử tài bạn trang 137 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập 1. P là tích của 8 số nguyên khác 0 trong đó có đúng 4 số dương. Q là tích của 6 số nguyên khác 0 trong đó có duy nhất một số dương. Bạn hãy cho biết P và Q là số dương hay số âm.

Đề bài

1. P là tích của 8 số nguyên khác 0 trong đó có đúng 4 số dương. Q là tích của 6 số nguyên khác 0 trong đó có duy nhất một số dương. Bạn hãy cho biết P và Q là số dương hay số âm.

2. Tích một số lẻ các thừa số nguyên âm có dấu gì ?

3. Tích một số chẵn các thừa số nguyên âm có dấu gì ?

Lời giải chi tiết

1. P là tích của 8 số nguyên khác 0 trong đó có đúng 4 số dương. Như vậy tích này có 4 số nguyên dương và 4 số nguyên âm nên P là số nguyên dương.

Q là tích của 6 số nguyên khác 0 trong đó có duy nhất một số dương. Như vậy tích này có một số nguyên dương và 5 số nguyên âm nên Q là số nguyên âm.

2. Tích một số lẻ các thừa số nguyên âm là số có dấu –

3. Tích một số chẵn các thừa số nguyên âm có dấu +

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí