Thử tài bạn trang 135 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Đề bài

1. Thực hiện phép tính :

a) \(\left( { - 5} \right).4\)                       b) \(6.\left( { - 7} \right)\)

c) \(\left( { - 14} \right).20\)                    d) \(51.\left( { - 24} \right).\)

2. Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng và phạt như sau :

    Một sản phẩm tốt được thưởng 50 ngàn.

    Một sản phẩm có lỗi bị phạt 40 ngàn.

    Chị Mai làm được 20 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm bị lỗi. Em hãy thực hiện phép tính sau để biết chị Mai nhận được bao nhiêu tiền thưởng và phạt ?

        \(20.50 + 4.\left( { - 40} \right) = ?\)

Lời giải chi tiết

1.

\(\eqalign{  & a)\;( - 5).4 =  - (\left| { - 5} \right|.\left| 4 \right|) =  - (5.4) =  - 20  \cr  & b)\;6.( - 7) =  - (\left| 6 \right|.\left| { - 7} \right|) =  - (6.7) =  - 42  \cr  & c)\;( - 14).20 =  - (\left| { - 14} \right|.\left| {20} \right|) =  - (14.20) =  - 280  \cr  & d)\;51.( - 24) =  - (\left| {51} \right|.\left| { - 24} \right|) =  - (51.24) =  - 1224 \cr} \)

2.

\(20.50 + 4.(-40) = 1000 + (-160) = 840\)

Chị Mai nhận được số tiền thưởng và phạt là 840 ngàn đồng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.