Hoạt động 4 trang 41 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Lan xếp 33 quả trứng có trong rổ vào các vỉ, mỗi vỉ đựng được 6 quả trứng. Hỏi Lan xết được bao nhiêu vỉ ?

Đề bài

Lan xếp 33 quả trứng có trong rổ vào các vỉ, mỗi vỉ đựng được 6 quả trứng. Hỏi Lan xết được bao nhiêu vỉ ?

Lời giải chi tiết

Ta có: \(33 : 6 = 5\) (dư 3)

Số vỉ trứng Lan xếp được là 5 vỉ trứng và còn thừa 3 quả trứng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí