Bài 6 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập a) Tính tổng của số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số và số tự nhiên bé nhất có 4 chữ số.

Đề bài

a) Tính tổng của số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số và số tự nhiên bé nhất có 4 chữ số.

b) Tính tổng các số tự nhiên y cho biết \(12 \le y \le 25\).

c) Tính tổng các số tự nhiên x cho biết \(10 < x < 30\).

Lời giải chi tiết

a) Số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số là: 99999

Số tự nhiên bé nhất có 4 chữ số là: 1000

Tổng của hai số này là:

\(99999 + 1000 = 100999\)

b) Ta có \(y \in N\) và \(12 ≤ y ≤ 25\). Do đó \(y \in {\rm{\{ }}12;13;14;...;24;25\} \)

Tổng là: \(12 + 13 + 14 + … + 24 + 25\)

\(= (12 + 25) + (13 + 24) + … + (18 + 19)\)

\( = \underbrace {37 + 37 + ... + 37}_\text{có 7 số hạng 37} = 37.7 = 259\)

c) Ta có \(x \in N\) và \(10 < x < 30\). Do đó \(x \in \{11;12;13;...;28;29\} \)

Tổng là: \(11 + 12 + 13 + … + 28 + 29\)

\(= (11 + 29) + (12 + 28) + … + (19 + 21) + 20\)

\( = \underbrace {40 + 40 + ... + 40}_\text{có 9 số hạng 40} + 20\)

\(= 40.9 + 20 = 360 + 20 = 380\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài