Bài 3 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Đề bài

Quy đồng mẫu các phân số sau :

     a) \({5 \over 6}\) và \({{11} \over {15}}\) ;                 b) \({{ - 11} \over 9}\) và \({7 \over {25}}\) ;

     c) \({{11} \over {18}}\) và -2 ;                 d) \({{ - 3} \over 5}\) và \({{ - 7} \over {11}}\) ;

     e) \({{20} \over {45}}\) và \({{ - 21} \over {27}}\) ;            f) \({{23} \over {72}}\) và \({{ - 19} \over {24}}\).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){5 \over 6} = {{5.15} \over {6.15}} = {{75} \over {90}};{{11} \over {15}} = {{11.6} \over {15.6}} = {{66} \over {90}}  \cr  & b){{ - 11} \over 9} = {{ - 11.25} \over {9.25}} = {{ - 275} \over {225}};{7 \over {25}} = {{7.9} \over {25.9}} = {{63} \over {225}}  \cr  & c){{11} \over {18}}; - 2 = {{ - 2} \over 1} = {{ - 2.18} \over {18}} = {{ - 36} \over {18}}  \cr  & d){{ - 3} \over 5} = {{ - 3.11} \over {5.11}} = {{ - 33} \over {55}};{{ - 7} \over {11}} = {{ - 7.5} \over {11.5}} = {{ - 35} \over {55}}  \cr  & e){{20} \over {45}} = {{20:5} \over {45:5}} = {4 \over 9};{{ - 21} \over {27}} = {{ - 21:3} \over {27:3}} = {{ - 7} \over 9}  \cr  & f){{23} \over {72}};{{ - 19} \over {24}} = {{ - 19.3} \over {24.3}} = {{ - 57} \over {72}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.