Thử tài bạn trang 114 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập 1. Điền kết quả của các phép cộng vào ô trống :

Đề bài

1. Điền kết quả của các phép cộng vào ô trống :

a

b

a + b

4

7

 

-4

-7

 

-25

-72

 

49

51

 

-72

-25

 

2. Thực hiện các phép tính :

a) \(\left( { + 99} \right) + \left( { + 81} \right)\)      

b) \(\left( { - 23} \right) + \left( { - 17} \right).\)

Lời giải chi tiết

1.

a

b

a + b

4

7

11

-4

-7

-11

-25

-72

-97

49

51

100

-72

-25

-97

2.

a) \((+99) + (+81) = +(99+81) = 180\)

b) \((-23) + (-17) = -(23+17) = -40\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí