Bài 7 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Máy tính của bạn Dũng bị hỏng các phím . Dũng muốn màn hình hiên lên số 5757. Dũng phải làm thế nào ? Em hãy giúp Dũng.

Đề bài

Máy tính của bạn Dũng bị hỏng các phím 5, 7, +, - , : . Dũng muốn màn hình hiên lên số 5757. Dũng phải làm thế nào ? Em hãy giúp Dũng.

Lời giải chi tiết

Vì 5757 = 1919 × 3

Dũng muốn màn hình hiện lên số 5757 thì Dũng lần lượt ấn các phím sau:

 

* Nhận xét: Thêm các cách khác

Cách 1:

Cách 2:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí