Bài 3 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập a) Thay chữ số nào vào dấu *

Đề bài

a) Thay chữ số nào vào dấu * để được \(\overline {4*} ;\overline {7*} \) là số nguyên tố ?

b) Thay chữ số nào vào dấu * để được \(\overline {3*} ;\overline {8*} \) là hợp số ?

Lời giải chi tiết

a) Trong bảng số nguyên tố có: 41; 43; 47 là các số nguyên tố

Vậy \(\overline {4*} \) là số nguyên tố nên \(* \in {\rm{\{ }}1;3;7\} \)

Trông bảng số nguyên tố có: 71; 73; 79 là các số nguyên tố

Vậy \(\overline {7*} \) là số nguyên tố nên \(* \in {\rm{\{ }}1;3;9\} \)

b) Trong bảng số nguyên tố có: 31; 37 là các số nguyên tố

Vậy \(\overline {3*} \) là hợp số nên \(* \in {\rm{\{ }}0;2;3;4;5;6;8;9\} \)

Trong bảng số nguyên tố có 83; 89 là các số nguyên tố

Vậy \(\overline {8*} \) là hợp số nên \(* \in {\rm{\{ }}0;1;2;4;5;6;7;8\} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí