Bài 9 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số 3, -2 và x bằng 5.

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số 3, -2 và x bằng 5.

Lời giải chi tiết

Theo đề bài ta có:

\(3 + (-2) + x = 5\)

           \(1+ x = 5\)

               \( x = 5 – 1\) 

               \( x = 4\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí