Bài 1 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau :

\(\eqalign{  & a)\left( { - 200} \right) + \left( { - 100} \right)  \cr  & b)\left( { - 101} \right) + \left( { - 99} \right)  \cr  & c)\left( { - 23} \right) + \left( { - 127} \right). \cr} \)       

Lời giải chi tiết

a) \((-200) + (-100) = -300\)

b) \((-101) + (-90) = -200\)

c) \((-23) + (-127) = -150\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí