Bài 4 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Tìm x , Z, cho biết :

Đề bài

Tìm x \( \in \) Z, cho biết :

\(\eqalign{  & a)\;x + 27 = 44 + \left( { - 7} \right)  \cr  & b)\;x - 22 = 12 + \left( { - 4} \right)  \cr  & c)\;\left| x \right| + 25 = \left| { - 37} \right| - 12  \cr  & d)\;\left| x \right| - 26 = \left| { - 27} \right| - 23. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(x + 27 = 44 + (-7)\)

    \( x + 27 = 37\)

    \(x = 37-27\)

    \(x = 10\)

b) \(x - 22 = 12 + (-4)\)

    \(x - 22 = 8\)

    \(x = 8 + 22\)

    \(x = 30\)

c) \(|x| + 25 = |37| -12\)

    \(|x| + 25 = 37 -12\)

    \(|x| + 25 = 25\)

    \(|x| = 25 -25\)

    \(|x| = 0\)

d) \(|x| - 26 = |27| -23\)

    \(|x| - 26 = 27 -23\)

    \(|x| - 26 = 4\)

    \(|x| = 4 + 26\)

    \(|x| = 30.\)

Vậy \(x = 30\) hoặc \(x =-30\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí