Bài 5 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 5 cm. Vẽ điểm C sao cho AC = 4 cm và BC = 6 cm. Vẽ tam giác ABC. Vẽ các trung điểm A’, B’, C’ của các cạnh BC, AC, AB tương ứng.

Đề bài

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 5 cm. Vẽ điểm C sao cho AC = 4 cm và BC = 6 cm. Vẽ tam giác ABC. Vẽ các trung điểm A’, B’, C’ của các cạnh BC, AC, AB tương ứng.

b) Dùng compa để so sánh các đoạn thẳng AA’, BB’, CC’.

c) Hãy vẽ các đường tròn (A’ ; AA’), (B’ ; BB’) và (C’ ; CC’).

Lời giải chi tiết

 

a) Vẽ đoạn thẳng BC dài 6cm.

Dùng compa vẽ cung tròn (C; 4cm) và cung tròn (B; 5cm), chúng cắt nhau tại A.

Kẻ đoạn thẳng AB, AC ta được tam giác ABC.

Vẽ trung điểm A’ của cạnh BC, B’ của cạnh AC, C’ của cạnh AB.

b) Dùng thước thẳng kẻ một tia Ox.

Trên tia Ox, dùng compa đánh dấu các đoạn thẳng OM, ON, OP với OM = AA’, ON = BB’, OK = CC’.

Nhận thấy OM < OK < ON. Do vậy AA’ < CC’ < BB’.

c) Vẽ các đường tròn (A’; AA’), (B; BB’) và (C; CC’).

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập ôn tập cuối năm phần Hình học - Tài liệu Dạy-học Toán 6

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu