Bài 1 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Cho đường thẳng d và điểm O không thuộc d. Trên đường thẳng d lấy ba điểm A, B, C sao cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C. Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d và không chứa điểm

Đề bài

Cho đường thẳng d và điểm O không thuộc d. Trên đường thẳng d lấy ba điểm A, B, C sao cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C. Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d và không chứa điểm O, lấy điểm E không thuộc d. Kẻ các tia EA, EB, EC.

a) Tia nào trong ba tia EA, EB, EC nằm giữa hai tia còn lại ?

b) Đoạn thẳng EO có cắt đường thẳng  d không ?

Lời giải chi tiết

a) Ta có ba tia EB, EA, EC chung gốc E. Tia EA cắt đoạn thẳng BC tại điểm nằm giữa hai điểm B và C. Do đó tia EA nằm giữa hai EB và EC.

b) Ta có O và E nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng d.

Do đó đoạn thẳng EO cắt đường thẳng d.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập ôn tập cuối năm phần Hình học - Tài liệu Dạy-học Toán 6

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu