Thử tài bạn 2 trang 46 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Tính :

Đề bài

Tính :

  a) \(\left( { - 5} \right).{{ - 4} \over 9}\)                      

b) \({7 \over {44}}.\left( { - 4} \right)\)                         

c) \({{ - 2} \over {11}}.0\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)( - 5).{{ - 4} \over 9} = {{ - 5.( - 4)} \over 9} = {{20} \over 9}  \cr  & b){7 \over {4.4}}.( - 4) = {{7.( - 4)} \over {44}} = {{7.( - 1)} \over {11}} = {{ - 7} \over {11}}  \cr  & c){{ - 2} \over {11}}.0 = {{ - 2.0} \over {11}} = {0 \over {11}} = 0 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí