Hoạt động 8 trang 49 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Quan sát việc thực hiện phép tính sau và rút ra nhận xét.

Đề bài

Quan sát việc thực hiện phép tính sau và rút ra nhận xét.

\({{ - 3} \over 5}:2 = {{ - 3} \over 5}:{2 \over 1} = {{ - 3} \over 5}.{1 \over 2} = {{ - 3} \over {10}}\left( { = {{ - 3} \over {5.2}}} \right)\)

Lời giải chi tiết

*Nhận xét: Muốn chia một phân số cho một số nguyên( khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí