Hoạt động 2 trang 84 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Cửa hàng tạp hóa của mẹ Huy cứ 2 ngày thì nhập về các loại mì gói, cứ 3 ngày lại nhập về các loại nước giải khát. Hôm nay là chủ nhật, mẹ của Huy cùng nhập cả hai loại hàng nói trên. Mẹ nhờ Huy tính xem mấy ngày sau thì mẹ lại nhập hai loại hàng trong cùng một ngày.

Đề bài

Cửa hàng tạp hóa của mẹ Huy cứ 2 ngày thì nhập về các loại mì gói, cứ 3 ngày lại nhập về các loại nước giải khát. Hôm nay là chủ nhật, mẹ của Huy cùng nhập cả hai loại hàng nói trên. Mẹ nhờ Huy tính xem mấy ngày sau thì mẹ lại nhập hai loại hàng trong cùng một ngày.

Huy dùng tai số đánh dấu số ngày nhập hàng của mẹ và tính được cứ 6 ngày, 12 ngày,… sau thì mẹ lại nhập hàng cùng một ngày.

Em có cách nào khác giúp Huy tính được đúng số ngày không ?

Lời giải chi tiết

Gọi số ngày sau mẹ lại nhập hàng là a, ta có a chia hết cho 2 và 3

Nên \(a \in BC(2;3)\).

Do đó \(a \in {\rm{\{ }}0;6;12;18;24;...{\rm{\} }}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí