Thử tài bạn trang 85 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Điền số vào ô vuông để được một khẳng định đúng :

Đề bài

Điền số vào ô vuông để được một khẳng định đúng :

\(6 \in BC\left( {3,...} \right)\);

\(24 \in BC\left( {4,6,...} \right)\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & 6 \in BC(3,2)  \cr  & 24 \in BC(4,6,8) \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí