Thử tài bạn trang 89 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Đề bài

1. Tìm BCNN(12, 15, 24) rồi tìm tập hợp M các số tự nhiên x sao cho \(x \in BC(12,15,24)\) và \(x < 650\).

2. Em hãy trình bày sự giống nhau và khác nhau của cách tìm ƯCLN và BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1.

Lời giải chi tiết

1. 12 = 22.3; 15 = 3.5; 24 = 23.3

BCNN(12; 15; 24) = 3.23.5 = 120

Do đó \(BC(12; 15; 24) = B(120) \)\(\;= \left\{{0; 120; 240; 360; 480; 600; 720; …}\right\}\)

\(x \in BC(12;15;24)\) và \(x < 650\).

Do đó \(x \in {\rm{\{ }}0;120;240;360;480;600\} \)

Vậy M = {0; 120; 240; 360; 480; 600}

2.

 

ƯCLN

BCNN

1

Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

2

Chọn ra các thừa số nguyên tố chung

Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng

3

Lập tích các thừa số đã chọn, mối thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó

Lập tích các thừa số đã chọn, mối thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó

Giống nhau ở 1 và khác nhau ở 2 và 3

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.