Thử tài bạn trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Đề bài

1. Điền số thích hợp vào chỗ trống.

a

25

45

1

 

b

4

0

 

37

a + b

 

 

 

 

a.b

 

 

57

0

2. Điền vào chỗ chấm :

a) Tổng của một số với số 0 thì bằng …

b) Tích của một số với số 0 thì bằng …

c) Tích của một số với số 1 thì bằng …

d) Nếu tích của hai thừa số mà bằng 0 thì có ít nhất một thừa số bằng …

Lời giải chi tiết

1.

a

25

45

1

0

b

4

0

57

37

a + b

29

45

58

37

a.b

100

0

57

0

2.

a) Tổng của một số với số 0 thì bằng số đó

b) Tích của một số với số 0 thì bằng 0

c) Tích của một số với số 1 thì bằng số đó

d) Nếu tích của hai thừa số mà bằng 0 thì có ít nhất một thừa số bằng 0

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 1. Tổng và tích hai số tự nhiên

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu