Bài 2 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tính

Đề bài

a) \({3 \over 7} + ... = {{ - 2} \over 7}\) ;                                     

b)  \(... + {{ - 4} \over {11}} = {{ - 7} \over {11}}\) ;

c) \({{ - 6} \over {18}} + ... = {{ - 3} \over {18}}\) ;                                    

d) \({{ - 5} \over {13}} + ... = {{ - 5} \over {13}}\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){3 \over 7} + ... = {2 \over 7}  \cr  & ... = {{ - 2} \over 7} - {3 \over 7} = {{ - 5} \over 7} \cr} \)   

Vậy \({3 \over 7} + {{ - 5} \over 7} = {{ - 2} \over 7}\)

\(\eqalign{  & b)... + {{ - 4} \over {11}} = {{ - 7} \over {11}}  \cr  & ... = {{ - 7} \over {11}} + {4 \over {11}} = {{ - 3} \over {11}}  \cr  &  \Rightarrow {{ - 3} \over {11}} + {{ - 4} \over {11}} = {{ - 7} \over {11}}  \cr  & c){{ - 6} \over {18}} + ... = {{ - 3} \over {18}}  \cr  & ... = {{ - 3} \over {18}} + {6 \over {18}} = {3 \over {18}} = {1 \over 6}  \cr  &  \Rightarrow {{ - 6} \over {18}} + {1 \over 6} = {{ - 3} \over {18}}.  \cr  & d){{ - 5} \over {13}} + ... = {{ - 5} \over {13}}  \cr  & ... = {{ - 5} \over {13}} + {5 \over {13}} = 0  \cr  &  \Rightarrow {{ - 5} \over {13}} + 0 = {{ - 5} \over {13}}. \cr} \)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập - Chủ đề 16: Phép cộng và phép trừ phân số.