Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Đề bài

Tìm x, biết :

   a) \(x + {{ - 5} \over {12}} = {3 \over 5}\) ;                                       

  b) \( - x - 3 = {5 \over { - 12}}\) ;

  c) \(x - \left( {{{ - 4} \over 5} + {1 \over 3}} \right) = {{ - 1} \over 3}\).

Lời giải chi tiết

\(a)x + {{ - 5} \over {12}} = {3 \over 5} \Rightarrow x = {3 \over 5} - {{ - 5} \over {12}} = {{36} \over {60}} - {{ - 25} \over {60}} = {{61} \over {60}}.\)  Vậy \(x = {{61} \over {60}}.\)

\(b) - x - 3 = {5 \over { - 12}} \Rightarrow  - x = {{ - 5} \over {12}} + 3 = {{ - 5} \over {12}} + {{36} \over {12}} = {{31} \over {12}} \Rightarrow x = {{ - 31} \over {12}}.\)  Vậy \(x = {{ - 31} \over {12}}.\)

\(c)x - \left( {{{ - 4} \over 5} + {1 \over 3}} \right) = {{ - 1} \over 3} \Rightarrow x + {4 \over 5} - {1 \over 3} = {{ - 1} \over 3} \Rightarrow x = {{ - 1} \over 3} + {1 \over 3} - {4 \over 5} \Rightarrow x = {{ - 4} \over 5}.\)  Vậy \(x = {{ - 4} \over 5}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.