Bài 9 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Đề bài

Tính :

a) \(A = {1 \over {1.2}} + {1 \over {2.3}} + {1 \over {3.4}} + ... + {1 \over {98.99}} + {1 \over {99.100}}\)

b) \(B = {3 \over {2.5}} + {3 \over {5.8}} + ... + {3 \over {17.20}}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & A = {1 \over {1.2}} + {1 \over {2.3}} + {1 \over {3.4}} + ... + {1 \over {98.99}} + {1 \over {99.100}}  \cr  &  = {{2 - 1} \over {1.2}} + {{3 - 2} \over {2.3}} + {{4 - 3} \over {3.4}} + ... + {{99 - 98} \over {98.99}} + {{100 - 99} \over {99.100}}  \cr  &  = 1 - {1 \over 2} + {1 \over 2} - {1 \over 3} + {1 \over 3} - {1 \over 4} + .... + {1 \over {98}} - {1 \over {99}} + {1 \over {99}} - {1 \over {100}}  \cr  &  = 1 - {1 \over {100}} = {{100} \over {100}} - {1 \over {100}} = {{99} \over {100}}.  \cr  & B = {3 \over {2.5}} + {3 \over {5.8}} + ... + {3 \over {17.20}}  \cr  &  = {{5 - 2} \over {2.5}} + {{8 - 5} \over {5.8}} + ... + {{20 - 17} \over {17.20}}  \cr  &  = {1 \over 2} - {1 \over 5} + {1 \over 5} - {1 \over 8} + ... + {1 \over {17}} - {1 \over {20}}  \cr  &  = {1 \over 2} - {1 \over {20}} = {{10} \over {20}} - {1 \over {20}} = {9 \over {20}}. \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.