Bài 11 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Tìm x, biết :

Đề bài

Tìm x, biết :

\(\left( {{{11} \over {12}} + {{11} \over {12.23}} + {{11} \over {23.34}} + ... + {{11} \over {89.100}}} \right) + x = {5 \over 3}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & \left( {{{11} \over {12}} + {{11} \over {12.23}} + {{11} \over {23.34}} + ... + {{11} \over {89.100}}} \right) + x = {5 \over 3}  \cr  & {{11} \over {12}} + {{23 - 12} \over {12.23}} + {{34 - 23} \over {34.23}} + ... + {{100 - 89} \over {89.100}} + x = {5 \over 3}  \cr  & {{11} \over {12}} + {1 \over {12}} - {1 \over {23}} + {1 \over {23}} - {1 \over {34}} + ... + {1 \over {89}} - {1 \over {100}} + x = {5 \over 3}  \cr  & {{11} \over {12}} + {1 \over {12}} - {1 \over {100}} + x = {5 \over 3} \Leftrightarrow 1 - {1 \over {100}} + x = {5 \over 3}  \cr  & {{99} \over {100}} + x = {5 \over 3} \Leftrightarrow x = {5 \over 3} - {{99} \over {100}} \Leftrightarrow x = {{500} \over {300}} - {{297} \over {300}} \Leftrightarrow x = {{203} \over {300}}. \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài