Bài 4 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

Giải bài tập Một cái đĩa đựng một trái thanh long, một quả cam, một quả táo. Biết rằng trái thanh long nặng

Đề bài

Một cái đĩa đựng một trái thanh long, một quả cam, một quả táo. Biết rằng trái thanh long nặng \({1 \over 3}kg\), quả cam nặng \({1 \over 4}kg\), quả táo nặng \({1 \over 8}kg\). Hỏi cái đĩa nặng bao nhiêu nếu khối lượng cả đĩa trái cây là \({5 \over 4}kg\) ?

Lời giải chi tiết

Khối lượng của ba trái thanh long, cam và táo là: \({1 \over 3} + {1 \over 4} + {1 \over 8} = {{27} \over {24}}(kg).\)

Khối lượng của cái đĩa nặng là: \({5 \over 4} - {{17} \over {24}} = {{13} \over {24}}(kg).\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập - Chủ đề 16: Phép cộng và phép trừ phân số.

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu