Bài 9 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Tính nhanh bằng cách thay một thừa số bằng tổng :

Đề bài

Tính nhanh bằng cách thay một thừa số bằng tổng :

\(\eqalign{  & a)\left( { - 35} \right).21  \cr  & b)\;87.\left( { - 11} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\left( { - 35} \right).21 =  - 35.(20 + 1) =  - 700 - 35 =  - 735  \cr  & b)\;87.\left( { - 11} \right) = 87.( - 10 - 1) =  - 870 - 87 =  - 957 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí