Bài 8 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Đề bài

Thực hiện phép tính :

\(\eqalign{  & a)\left( { - 3} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 5} \right).4  \cr  & b)\;3.2.\left( { - 8} \right).\left( { - 5} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\left( { - 3} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 5} \right).4 = 6.( - 20) =  - 120  \cr  & b)\;3.2.\left( { - 8} \right).\left( { - 5} \right) = 6.40 = 240 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.