Thử tài bạn trang 13 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Các tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ?

Đề bài

Các tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ?

1. a) \(D = \left\{ {x \in {\rm N}\left| {x < 3} \right.} \right\}\)

    b) \(H = \left\{ {x \in {\rm N}\left| {x < 10} \right.} \right\}\).

2. Tập hợp M các số tự nhiên x sao cho \(x + 5 = 2.\)

Lời giải chi tiết

1. a) \(D = \{0; 1; 2\}\). Tập hợp D có 3 phần tử.

   b) \(H = \{0; 1; 2; …; 9\}\). Tập hợp H có 10 phần tử.

2. Không có số tự nhiên x nào thỏa mãn \(x + 5 = 2\)

Tập hợp M không có phần tử nào

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài