Bạn nào đúng trang 15 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Khi liệt kê các tập con của tập hợp

Đề bài

Khi liệt kê các tập con của tập hợp \(X = \left\{ {a,b,c} \right\}\), bạn Tú liệt kê những tập con của tập X là :

- Tập rỗng : \(\emptyset \)

- Tập hợp có một phần tử : \(\left\{ a \right\},\left\{ b \right\},\left\{ c \right\}\)

- Tập hợp có hai phần tử : \(\left\{ {a,b} \right\},\left\{ {a,c} \right\},\left\{ {b,c} \right\}\).

Bạn An liệt kê những tập con của tập X là :

- Tập hợp rỗng : Ø

- Tập hợp có một phần tử : \(\left\{ a \right\},\left\{ b \right\},\left\{ c \right\}\)

- Tập hợp có hai phần tử : . \(\left\{ {a,b} \right\},\left\{ {a,c} \right\},\left\{ {b,c} \right\}\).

- Tập hợp có ba phần tử : \(\left\{ {a,b,c} \right\} = X\).

Bạn Châu liệt kê những tập con của tập X là :

- Tập hợp có một phần tử : \(\left\{ a \right\},\left\{ b \right\},\left\{ c \right\}\)

- Tập hợp có hai phần tử : \(\left\{ {a,b} \right\},\left\{ {a,c} \right\},\left\{ {b,c} \right\}\)

- Tập hợp có ba phần tử : \(\left\{ {a,b,c} \right\} = X\).

Em hãy nhận xét bạn nào viết đúng.

Lời giải chi tiết

Chỉ có bạn An đúng.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 2. Số phần tử của một tập hợp – Tập hợp con – Tập hợp bằng nhau

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu