Bài 10 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm trong phát biểu sau :

Đề bài

Điền vào chỗ chấm trong phát biểu sau :
Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nếu tia OA nằm giữa hai tia…….

Lời giải chi tiết

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nếu tia OA nằm giữa hai tia Oy, Oz.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 3: Góc - Đo vẽ góc