Hoạt động 12 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Cho các phân số sau :

Đề bài

Cho các phân số sau : \(\dfrac{2}{3};\dfrac{{ - 9}}{{14}};\dfrac{{25}}{{16}}\)

Hãy tìm ước chung của tử và mẫu của mỗi phân số trên.

Các phân số trên còn rút gọn được nữa không ?

Lời giải chi tiết

\(ƯCLN(2;3) = 1\) \(\Rightarrow ƯC(2, 3) = \left\{ { - 1;1} \right\}\)

\(ƯCLN(-9;14) = 1\) \( \Rightarrow ƯC(-9, 14) = \left\{ { - 1;1} \right\}\)

\(ƯCLN(25;16) = 1\) \( \Rightarrow ƯC(25, 16) = \left\{ { - 1;1} \right\}\)

Vậy các phân số trên không còn rút gọn được nữa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí