Bài 9 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Đề bài

Tính nhanh :

\(\eqalign{  & a)\left( { - 283} \right) + 2014 + \left( { - 117} \right) + 686  \cr  & b)\left( { - 72 + 49 - 33} \right) - \left( {49 - 33 - 92} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\left( { - 283} \right) + 2014 + \left( { - 117} \right) + 686  \cr  &  = {\rm{[}}( - 283) + ( - 117){\rm{]}} + (2014 + 686)\cr& = ( - 400) + 2700 = 2300  \cr  & b)\left( { - 72 + 49 - 33} \right) - \left( {49 - 33 - 92} \right) \cr&=  - 72 + 49 - 33 - 49 + 33 + 92  \cr  &  = (49 - 49) + (33 - 33) + (92 - 72) \cr&= 0 + 0 + 20 = 20 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.