Bài 15 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Tìm a biết :

Đề bài

Tìm \(a \in {\rm Z}\) biết :

 \(\eqalign{  & a)\left| a \right| = 9  \cr  & b)\left| a \right| = 0  \cr  & c)\left| a \right| = \left| { - 3} \right|. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(\left| a \right| = 9,a \in Z.\) Do đó: \(a = 9\) hoặc \(a = -9\)

b) \(\left| a \right| = 0,a \in Z.\) Do đó: \(a = 0\)

c) \(\left| a \right| = \left| { - 3} \right|,a \in Z\)

\(\left| a \right| = 3.\) Do đó: \(a = 3\) hoặc \(a = -3\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí