Bài 17 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Tính :

Đề bài

Tính :

\(\eqalign{  & a){\left( { - 3} \right)^3}.{\left( { - 5} \right)^2}  \cr  & b){\left( { - 2} \right)^3}{.4^4}.{\left( { - 5} \right)^2}. \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){\left( { - 3} \right)^3}.{\left( { - 5} \right)^2} = ( - 27).25 =  - 675  \cr  & b){\left( { - 2} \right)^3}{.4^4}.{\left( { - 5} \right)^2} = ( - 8).256.25\cr&\;\;\; = ( - 8.25).256 =  - 200.256\cr&\;\;\; =  - 51200 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí