Bài 19 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Tìm x trong mỗi trường hợp sau :

Đề bài

Tìm \(x \in {\rm Z}\) trong mỗi trường hợp sau :

\(\eqalign{  & a)5\left( {x + 3} \right) - 3\left( {x - 4} \right) = 39  \cr  & b)\left| {2x - 5} \right| + 7 = 10. \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\;5\left( {x + 3} \right) - 3\left( {x - 4} \right) = 39  \cr  & 5x + 15 - 3x + 12 = 39  \cr  & (5x - 3x) + (15 + 12) = 39  \cr  & 2x + 27 = 39  \cr  & 2x = 39 - 27  \cr  & 2x = 12 \Leftrightarrow x = 6  \cr  & b)\;\left| {2x - 5} \right| + 7 = 10  \cr  & \left| {2x - 5} \right| = 10 - 7  \cr  & \left| {2x - 5} \right| = 3 \cr} \)

\(2x – 5 = 3\) hoặc \(2x – 5 = -3\)

\(2x = 8\)               \( 2x = 2\)

\(x = 4\)                  \(x = 1\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Ôn tập chương 2 số học

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài