Bài 13 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Đề bài

Tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn :

\(\eqalign{  & a) - 5 \le x \le 5  \cr  & b) - 5 < x < 8  \cr  & c) - 2015 < x < 2014. \cr} \)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(a) - 5 \le x \le 5,x \in Z \)

\(\Rightarrow x \in {\rm{\{ }} - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5\} \)

Tổng các số nguyên x là:

\((-5 + 5) + (-4 + 4) + (-3 + 3) + (-2 + 2) + (-1 + 1) + 0\)

\(= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0\)

\(b) - 5 < x < 8,x \in Z \)

\(\Rightarrow x \in {\rm{\{ }} - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6;7\} \)

Tổng các số nguyên x là:

\((-4 + 4) + (-3 + 3) + (-2 + 2) + (-1 + 1) + 0 + (5 + 6 + 7)\)

\(= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 18 = 18\)

\(c) - 2015 < x < 2014,x \in Z \)

\(\Rightarrow x \in {\rm{\{ }} - 2014; - 2013;...;2011;2012;2013\} \)

Tổng các số nguyên x là:

\(-2014 + (-2013 + 2013) + (-2012 + 2012) + …+ 0\)

\(= -2014 + 0 + 0 + … + 0 = -2014\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.