Thử tài bạn trang 25 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :


Giải bài tập 1. Hãy viết số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số.

Đề bài

1. Hãy viết số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số.

2. Hãy viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau.

Lời giải chi tiết

1. Số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số là 99999

2. Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau là 10234

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí